அரசாங்க சேவைகள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு

28th செப்டம்பர் 2023 03:30

காணொளித் தொகுப்பு

வணக்கம் நேத்ரா - கலாநிதி கவிதா இராஜரத்தினம்

ஜூன் 27, 2022

The video of “Ayubowan Nethra (Vanakkam Nethra)” broadcasted on 27.06.2022 via Nethra Channel to mark the Official Languages Week which falls from 01st – 05th July to which participated Dr. Kavitha Rajaratnam – Senior Lecturer in the University of Kelaniya (Department of Linguistics) and Member of the Official Languages Commission.

ரூபவாஹினி தொலைக்காட்சி நேர்காணல்

“அலுத் தினக்” நிகழ்ச்சி

[1]

மார்ச் 2, 2023

கௌரவ பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்களது சிறப்புரை

[1]

Aug. 24, 2022

இலங்கை மற்றும் மாலைதீவிற்கான கனேடிய உயர் ஸ்தானிகர் அதிமேதகு டேவிட் மெக்கினன் அவர்களது சிறப்புரை

[1]

Aug. 24, 2022

பிரஜை மற்றும் அரசகரும மொழிக் கொள்கை

[1]

ஜூலை 1, 2022

வணக்கம் நேத்ரா - கலாநிதி கவிதா இராஜரத்தினம்

[1]

ஜூன் 27, 2022

தெரண தொலைக்காட்சி நேர்காணல்

த செலென்ஜ்

[1]

மார்ச் 23, 2022

ரூபவாஹினி தொலைக்காட்சி நேர்காணல் - சுப தவசக்

[1]

Feb. 21, 2022

தொலைக்காட்சி நேர்காணல் - சித்திஜய

[1]

Feb. 15, 2021

தொலைக்காட்சி நேர்காணல் - ஆயுபோவன் சுப தவசக்

[1]

Jan. 1, 2021