அரசாங்க சேவைகள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு

12th ஜூலை 2024 22:11

புகைப்படத் தொகுப்பு

தமிழ் மொழி தினம்

[13]

Oct. 28, 2022

அகில இலங்கை பாடசாலைகளுக்கிடையிலான கட்டுரைப் போட்டியின் பரிசளிப்பு விழா

[18]

Sept. 8, 2022

தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தின் மாணவர்களுக்கான விசேட நிகழ்வு

[10]

Sept. 1, 2022

அரசகரும மொழிகள் வாரம் 2021 -

அகில இலங்கை பாடசாலைக் கட்டுரைப் போட்டியின் வெற்றியாளர்கள்

[6]

Aug. 24, 2022

மொறட்டுவ பல்கலைக்கழக கலந்துரையாடல்

[4]

ஜூன் 16, 2022

விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்வு – களுத்துறை

[9]

Jan. 25, 2022

அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தள வெளியீடு

[8]

Jan. 12, 2022

விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்வு – கம்பஹா

[7]

Nov. 17, 2021

சிங்கள மொழி தினம்

[7]

மார்ச் 2, 2021

கௌரவ அமைச்சர் அவர்களின் விஜயம்

[10]

Jan. 25, 2021

விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்வு - கொத்மலை

[5]

Sept. 29, 2020

விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்வு - மஹரகம

[3]

மார்ச் 12, 2020

மொழி மேம்பாட்டுத்தர வட்ட நிகழ்வு - அநுராதபுரம்

[5]

மார்ச் 5, 2020

மொழி மேம்பாட்டுத்தர வட்ட நிகழ்வு - இரத்தினபுரி

[6]

Feb. 25, 2020

மொழிக் கணிப்பாய்வுகள்

[14]