රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

25th February 2024 02:54

වීඩියෝ ගැලරිය

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ කතාව

Aug. 24, 2022

වාර්ෂිකව ජූලි මස 01 දින සිට 05 දින දක්වා යෙදෙන රාජ්‍ය භාෂා සතිය නිමිත්තෙන් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා හා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සමග ඒකාබද්ධව පවත්වන ලද දීප ව්‍යාප්ත පාසැල් රචනා තරඟයේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය ගරු අග්‍රාමාත්‍ය සහ රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය, ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

සහ ශ්‍රී ලංකාව හා මාලදිවයිනේ කැනේඩියානු මහකොමසාරිස් අතිගරු ඩේවිඩ් මැකිනන් මැතිතුමාගේ ගෞරවනීය සහභාගීත්වයෙන් 2022.08.24 දින පෙ.ව. 10.00 ට බත්තරමුල්ල, වෝටර්ස් එඩ්ජ් හෝටලයේ දී පවත්වන ලදී.

එම උත්සවයේ දී ගරු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කතාව.

ජාතික රූපවාහිනියේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“සංහිඳ ” වැඩසටහන

[1]

July 7, 2023

නේත්‍රා නාලිකාවේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“වණක්කම් නේත්‍රා ” වැඩසටහන

[1]

July 5, 2023

ජාතික රූපවාහිනියේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“උදාඉරේ සහෘදයා ” වැඩසටහන

[1]

June 30, 2023

ජාතික රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“අලුත් දිනක්” වැඩසටහන

[1]

March 2, 2023

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ කතාව

[1]

Aug. 24, 2022

කැනේඩියානු මහකොමසාරිස් අතිගරු ඩේවිඩ් මැකිනන් මැතිතුමාගේ කතාව

[1]

Aug. 24, 2022

පුරවැසියා සහ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය

[1]

July 1, 2022

ආයුබෝවන් නේත්‍රා (වණක්කම් නේත්‍රා) - ආචාර්ය කවිතා රාජරත්නම්

[1]

June 27, 2022

දෙරණ රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව

ද චැලේන්ජ්

[1]

March 23, 2022

ජාතික රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව - ආයුබෝවන් සුභ දවසක්

[1]

Feb. 21, 2022

රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාව - සිතිජය

[1]

Feb. 15, 2021

රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාව - ආයුබෝවන් සුබ දවසක්

[1]

Jan. 1, 2021