රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

25th February 2024 02:59

වීඩියෝ ගැලරිය

ජාතික රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“අලුත් දිනක්” වැඩසටහන

March 2, 2023

1815 වර්ෂයේ මාර්තු 02 දින ඉංග්‍රීසි අධිරාජ්‍යවාදින්ගේ පාලනයට එරෙහිව වාරියපොල සුමංගල ස්වාමීන් වහන්සේ ඉංග්‍රීසි ධජය බිම දමා පාගා ලංකා කොඩිය එසවූයේ ද මෑත යුගයේ මෙරට බිහිවූ විශිෂ්ඨතම පඩිවරයෙකු වූ කුමාරතුංග මුණිදාස සූරීන් මියගියේද 1944 වසරේ මාර්තු මාසයේ 02 වැනිදාය. මෙම සිදුවීම් දෙක පාදක කොට ගෙන රජය විසින් මාර්තු මස 02 දිනය සිංහල භාෂා දිනය වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

මාර්තු මස 02 වන දිනට යෙදෙන සිංහල භාෂා දිනය සඳහා රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ ඩී.කලංසූරිය මහතා සහ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ සාමාජික ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සඳගෝමි කෝපරහේවා, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාවේ අලුත් දිනක් වැඩසටහන ඔස්සේ සිදුකළ සාකච්ඡාවට අදාළ වීඩියෝ පටය.

ජාතික රූපවාහිනියේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“සංහිඳ ” වැඩසටහන

[1]

July 7, 2023

නේත්‍රා නාලිකාවේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“වණක්කම් නේත්‍රා ” වැඩසටහන

[1]

July 5, 2023

ජාතික රූපවාහිනියේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“උදාඉරේ සහෘදයා ” වැඩසටහන

[1]

June 30, 2023

ජාතික රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“අලුත් දිනක්” වැඩසටහන

[1]

March 2, 2023

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ කතාව

[1]

Aug. 24, 2022

කැනේඩියානු මහකොමසාරිස් අතිගරු ඩේවිඩ් මැකිනන් මැතිතුමාගේ කතාව

[1]

Aug. 24, 2022

පුරවැසියා සහ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය

[1]

July 1, 2022

ආයුබෝවන් නේත්‍රා (වණක්කම් නේත්‍රා) - ආචාර්ය කවිතා රාජරත්නම්

[1]

June 27, 2022

දෙරණ රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව

ද චැලේන්ජ්

[1]

March 23, 2022

ජාතික රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව - ආයුබෝවන් සුභ දවසක්

[1]

Feb. 21, 2022

රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාව - සිතිජය

[1]

Feb. 15, 2021

රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාව - ආයුබෝවන් සුබ දවසක්

[1]

Jan. 1, 2021